fbpx

Ang Go DTLA Survey ay para sa Lahat!

Bukas sa Publiko at para sa Mga Kompanya at May-ari ng Negosyo Sa Pamamagitan ng Istratehikong Pakikipagsosyo sa FASTLinkDTLA TMO

Isang Dinamikong Pakikipagsosyo

Nagsosyo ang FASTLinkDTLA Transportation Management Organization (TMO) at EverythingHR para gawin ang kaunaunahang, dinamiko, buhay at komprehensibong mobility survey. Kasama sa proseso ng pag-develop ng survey ang daan-daang talakayan sa mahigit 100 stakeholder ng organisasyon, tinutulungan ang pangkat na makilala ang napakaraning constituent, para mahigitan ang magkakaibang istilo ng wika at kakaibang terminolohiya at masiguro ang maximum na ugnayan ng kalahok at mga resulta.

Gamitin ito kung ikaw ay taong nais na gawin ang Go DTLA Mobility Survey.

Tala: Walang pag-ulat o ibang serbisyo ang nilalaan sa pamamagitan ng Pampublikong Access


Ang survey ay bukas sa lahat ng taong nakaka-enkuwentro sa DTLA.  Kasama dito ang mga kasalukuyang gumagamit ng mga mobility solution sa pag-commute papunta sa at sa loob ng DTLA at para sa mga hindi-gumagamit na nagko-commute sa single-occupancy na sasakyan o bihirang nagle-leverage ng mga mobility solution.  Ang lahat ay madaling makaka-access at makakakumpleto ang survey.

Ang input na ito ay patuloy na idaragdag sa data, at ang mga resulta ay ilalathala sa lupon ng tagapagpayo at mga miyembro ng FASTLinkDTLA TMO bilang bahagi ng kabuuang, pinagsamang data, at maaari ring paghiwalayin sa pagitan ng mga iba’t ibang kategorya ng mga gumagamit.

Walang gagastusin ang mga indibiduwal na kalahok, dahil walang pag-uulat o mga kaugnay na serbisyo kumpara sa mga regular at tagapagpayong miyembro ng lupon.

Gamitin ito kung kayo ay Kompanya, Gusali o Organisasyon ng Komunidad.

Tala: Sa pagmimiyembro ng TMO, ang buong suite ng mga ulat at pagsusuri ng data ay nilalaan kasama ng istratehikong pagkonsulta at mga benepisyo sa pagtitipid ng gastos.


Ang Lupon ng Tagapagpayo at Regular na mga miyembro ng TMO Go DTLA Survey ay sasali sa pamamagitan ng taunang suskrisyon at lalahok, kasama ng mga empleyado nila, mga residente o umuupa na magkaroon ng patuloy, istratehikong relasyon sa TMO at sa Go DTLA Survey. Ang bawat miyembro na naka-subscribe ay magkakaroon ng agaran at walang limitasyong pag-access sa kanilang data, patuloy na pag-uulat, analytics, taunan at tagal ng panahon trending ng data, paglulunsad at suporta ng pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng isang live na Helpline, online na suporta, one-on-one na suporta sa pagsusuri at pag-leverage ng data at mga paghahambing sa ibang mga kalahok na miyembro.

Higit na susuporta ang TMO at EverythingHR sa pamamagitan ng partisipasyon ng Go DTLA sa pagtuturo at paggabay sa mga miyembro sa mga benepisyong transportasyon para sa mga empleyado, residente at umuupa para sa pinabuting pag-recruit, pagpapanatili at pag-ookupa. May suporta din sa mga pinakamahusay na kasanayan sa istratehiya sa mga pakikipag-ugnay ng empleyado para sa dagdag na antas ng partisipasyon. Ang mga miyembro ay makakapag-dokumento at masusubaybayan ang mga benepisyo sa buwis at katipirang magagamit sa mga kalahok na miyembro pati na rin ang pag-access upang suportahan ang pamamahala sa pagsunod sa AB2548, TDM Ordinance at iba pang mga kinakailangan sa munisipyo at estado sa mobility.

Ang mga miyembro ng lupon ng tagapagpayo ay magkakaroon din ng frontline na pag-access sa mga resulta, trending data na magbibilang sa epekto ng TMO at mga anunsyo mula sa TMO, kasama ang mga kalahok na aktibidad ng lupon ng tagapagpayo (“isang boses sa mesa”), pagbuo, pamamahagi, pagkolekta, pagsusuri at pag-uulat sa survey, kabilang ang pamamahala ng lahat ng mga sumusuporta sa serbisyo na pinapayagan ang mga kalahok na miyembro na maiwasan ang pagdaragdag ng magastos na karagdagang FTE para sa pagsunod at pagsubaybay, habang nakatuon sa pakikipag-ugnayan ng empleyado at pakikilahok upang mapagbuti ang pag-uulat at mga resulta, kasama ang mahalagang katipiran sa buwis at isang nabawasan na carbon footprint.

Ang Dekada ng Downtown

Narito na ang kinabukasan ng Los Angeles!  Ang kahalagahan ng pag-maximize ng pakikilahok ng mga negosyo, mga gusali at iba pang mga organisasyon ay kritikal para sa pagbuo ng tumpak at kinatawan na data upang makagawa ng pinakamahusay na mga pagpapasya para sa hinaharap ng mobility sa DTLA. Sa pamamagitan ng mahigpit na pagsunod, posibleng pagsikip na pagpresyo, pagdaragdag ng populasyon, pagtaas ng kasikipan ng trapiko, mga empleyado na nagnanais ng mas mahusay na suporta at balanse, at patuloy na pagtaas ng kumpetisyon para sa talento – walang mas mahusay na panahon upang maging  bahagi ng solusyon.

Take the Survey